Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


bb. Sadece Kabul Edilebilirlik Listesi Olduğu Görüşü

İkinci görüşü savunanlara göre, Yönergenin 3a maddesindeki şartların aynı zamanda “yasaklar listesi” olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir(396).…

aa. Hem Kabul Edilebilirlik Hem Yasaklar Listesi Olduğu Görüşü
ii. ABAD’ın Yaklaşımı