Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 232

bb. Temiz Çevre Hissinin İstismarına Yönelik Reklamlar

Bazı reklamlarda, reklam veren kuruluşun kendisinin veya sunduğu mal ve hizmetlerin…

aa. Milli Hislerin İstismarına Yönelik Reklamlar
vii. Yanıltıcı Haksız Ticari Uygulamalar