Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 481

Beşinci Bölüm

MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

BK m. 51- (III. Tazminat 1. Belirlenmesi) (1)Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. (2) Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

§8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ
§1. GENEL OLARAK