Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 9

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK REKLAM KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR

I. REKLAM KAVRAMI

A. Reklamın Tanımı

Latince kökenli “clamare” ibaresinden gelen(8) ve Türkçede “çağırmak” anlamına gelen reklamların en temel amacı,…

GİRİŞ
1. Türk Pozitif Hukukundaki Tanımlamalar