Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. 6502 Sayılı TKHK Yönünden

Karşılaştırmalı reklam bahsi hem mülga 4077 sayılı TKHK’nın 16/3 ve hem de mer’i…

b. 6769 Sayılı SMK Yönünden
2. Rakiple İlişkilendirme Şekli