Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Asalak Etki Yapar

Karşılaştırmalı reklam, bir tacire, başkasının tanınmışlığından haksız şekilde yararlanarak…

b. Dürüstlük Kuralına Aykırıdır
d. Tanınmışlığa ve Ticarî İtibara Zarar Verme Tehlikesi İçerir