Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. Avrupa Birliğinin Reklamlara İlişkin Müktesebatının Türk Hukukuna Etkisi

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, AB hukukunda ortak reklam mevzuatı sadece yanıltıcı…

3. Tüketicinin Korunması Politikası
D. Avrupa Birliği’nde Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Düzenlemeler