Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 252

c. Belirli Bir Rakibi Kötüleme ve Hoşgörü Sınırı

Esasen, her karşılaştırmalı reklam bir ölçüde rakip tacirleri kötüleyici özellik…

b. Rakipleri Genel Kötüleyici Reklam
d. Düşünce, Basın ve İfade Özgürlüğü