Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. BİR MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YAŞAM

Özel Kaynakça…

Aydın Ünver, Tülay: Ceninin Hukuki Konumu, İstanbul, 2011; Büyükay, Yusuf: İstenmeden…

B. ŞANS KAYBI ZARARLARI
§5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ