Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. BİR MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YAŞAM

Özel Kaynakça

Aydın Ünver, Tülay: Ceninin Hukuki Konumu, İstanbul, 2011; Büyükay, Yusuf: İstenmeden Dünyaya Gelen Çocukların Bakım, Eğitim ve Tedavi Giderlerinin Tazmin Edilmesi Sorunu, İstanbul, 2006; Büyüksağiş, Erdem: “Yaşama Şansının Yitirilmesi Sonucu Uğranılan Kayıplar Açısından Hekimin Tazminat Sorumluluğunun Kapsamı - Uygun İlliyet Bağı Teorisine Değişik Bir Yaklaşım” AÜHFD 200, C. 54 S. 4, s. 119 vd.; Şenocak, Zarife: İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat, Ankara, 2009.

B. ŞANS KAYBI ZARARLARI
§5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ