Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

Özel Kaynakça…

Akipek, Şebnem: “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Manisa Barosu Dergisi, 1994,…

B. SİVİL HAVA ARACINI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Dördüncü Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: ZARARIN BELİRLENMESİ