Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Doğruluk ve Dürüstlük ile Yanıltıcılık Arasındaki İlişki

Ticari rekabette doğruluk şartına uyma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi her şeyden…

b. Doğruluk ve Tarafsızlık
d. Maddi Gerçekliğin Sınırı ve Reklamda Abartı