Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. FİİLİ ZARAR-YOKSUN KALINAN KÂR

2.231

Maddi zarar fiili zararı, yoksun kalınan kâr ve kazancın elde edilememesini de kapsar. Fiili zarar (damnum emergens) malvarlığında meydana gelen azalma, yoksun kalınan kâr (lucrum cessans) ise malvarlığında artış imkânının kaybolmasıdır(508). Örneğin, yaralanma sonucu yapılan tedavi masrafları zarar görenin fiili zararı, kaçırdığı iş fırsatları ise yoksun kalınan kârıdır(509). Fiili zarar veya yoksun kalınan kâr hem sözleşmeye aykırılıkta hem de haksız fiil sorumluluğunda gündeme gelebilir.Sayfa 1742.232

Fiili zarar malvarlığının aktifinde azalmayı ve pasifinde artmayı ifade eder. Yoksun kalınan kâr ise, malvarlığında meydana gelebilecek yaşamın olağan akışına uygun artışların haksız fiil neticesinde önlenmesi ve bu nedenle malvarlığında meydana gelen azalmadır(510). Elbette bu tanımlar daha çok fark teorisine uygun tanımlardır.

B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ
D. KİŞİYE GELEN ZARAR-EŞYAYA GELEN ZARAR