Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. İkinci Aşama Çalışmaları

84/450 sayılı Yönergenin 6 no’lu başlangıç maddesinde karşılaştırmalı reklama ilişkin…

b. 84/450 Sayılı Yanıltıcı Reklamlara İlişkin Avrupa Topluluğu Yönergesi
d. 97/55 Sayılı Karşılaştırmalı Reklam Yönergesi