Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. İleri Sürülebilecek Talepler

1. Haksız Rekabet Davalarında

Haksız rekabet kuralları, haksız ve hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamlara karşı…

b. Yetkili Mahkeme
a. Tespit, Men ve Ref Talepleri