Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. Karşılaştırmalı Reklamda Kişiler

Medya organlarında gördüğümüz ve izlediğimiz klasik anlamda bir reklam faaliyetinde,…

2. Türk Hukukundaki Tanımlamalar
1. Reklam Veren