Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Kendi Ürünlerinin Rakip Ürünlere Alternatif Olarak Gösterilmesi

Karşılaştırmalı reklam yapabilmek için “rakip” kavramının varlığı için aranması gerekli…

b. Somut Rekabet İlişkisi
d. Rakip Kavramının Özellik Arzettiği Alanlar