Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Kurul’un Temel Görevi

RK’nın ve bünyesinde çalışacak ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma…

6502 sayılı TKHK’nın 63, gerekse RK Yönetmeliğine göre Kurul’un iki temel görevi…

b. Kurul’un Tarafsızlığı / Bağımsızlığı
d. Kurul’un Çalışma Usul ve Esasları