Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KUSURUN KAST DERECESİNDE OLMASI

2.198

Ahlaka aykırı fiilden sorumluluğun doğması için kusur, kast derecesinde olmalıdır(419). Baskın görüş olası kastı da (dolus eventualis) yeterli saymaktadır(420). Bu görüşe ahlaka aykırılık nedeniyle doğacak sorumluluğun sınırlarını fazlasıyla genişleteceği gerekçesi ile katılamıyoruz. Bizim görüşümüze göre ahlaka aykırı fiil nedeni ile sorumluluk hukuka aykırılığı ikame edecek şekilde genişletilmemelidir. Bu nedenle kast bakımından olası kastı da yeterli görmüyoruz.

B. AHLAKA AYKIRILIK KAVRAMI
VIII. ARA DEĞERLENDİRME