Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KUSURUN KAST DERECESİNDE OLMASI

2.198

Ahlaka aykırı fiilden sorumluluğun doğması için kusur, kast derecesinde olmalıdır

B. AHLAKA AYKIRILIK KAVRAMI
VIII. ARA DEĞERLENDİRME