Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. Reklamların Tüketici Hukukuna İlişkin Kamusal Şartları

1. Tüketici Kavramı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun temel amacı 1.maddede yer ala…

v. Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Ürün Adlarının Serbestçe Kullanımı
2. Reklamlara İlişkin Kamusal Şartlar