Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ

4.66

İnsanın sadece fiziki bedeni değil ruhu da korunmalıdır(124). Bugün beden bütünlüğünün sadece fiziksel bütünlük anlamına gelmediği, ruhsal bütünlüğü de kapsadığı konusunda görüş birliği vardır(125). Uygulamada ruhsal bütünlüğün ihlâli manevi tazminat istemleri bakımından özel önem taşımaktadır (BK m. 56). Ruhsal bütünlüğün ne zaman bozulmuş sayılacağı, daha doğrusu hukuken bu husus değerlendirilirken nelerin dikkate alınacağı öğretide tartışılmıştır. Bu tartışmayı aşağıda manevi tazminat ile ilgili bölümde inceleyeceğiz(126).

4. ÖLÜMCÜL BİR VİRÜSÜN BULAŞTIRILMASI
III. TEDAVİ GİDERLERİ VE DİĞER MASRAFLAR