Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ŞARTLARI

1. Sorumlu Kişi

3.165

MK m. 730/I hükmüne göre sorumluluğun doğması için öncelikle taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını yasal kısıtlamalara aykırı kullanması gerekmektedir. Bu aykırı kullanım bir zarar doğurmalı ve zarar ile mülkiyet hakkının aşılması arasında uygun nedensellik bağının bulunması da gerekir(324).

B. HÜKMÜN UYGULAMA ALANI VE KOMŞULUK HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
2. Mülkiyet Hakkının Yasal Kısıtlamalara Aykırı Kullanımı ve Taşkınlık