Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. Sınai Mülkiyet Kanunundaki Düzenlemeler

Mülga 556 sayılı Marka KHK ile diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin KHK’ların (tasarım,…

Kanun’un 7/3 (ç) bendinde, markaya konu işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında,…

ii. Haksız Rekabete İlişkin Özel Düzenlemeler
D. Tüketici Mevzuatında Reklamlara İlişkin Düzenlemeler