Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU

2.61

Medeni Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası açıkça ayırt etme gücüne sahip küçüklerin ve kısıtlıların haksız fiillerinden sorumlu olduklarını düzenlemiştir. Bu hüküm yukarıda açıkladığımız kusur ilkesi ile uyum içerisindedir. Bir kişi ayırt etme gücüne sahip değil ise davranışının sonuçlarını da öngöremez. Böyle bir kişinin de iradi ve dolayısıyla kusurlu bir davranışından bahsedilemez. Bununla birlikte eğer kişi ayırt etme gücüne sahipse küçük veya kısıtlı olsa bile artık davranışının sonuçlarını öngörebilecek durumda olduğundan kusurlu sayılabilir ve haksız fiillerinden sorumlu tutulabilir. Bu nedenle sınırlı ehliyetsizler haksız fiillerinden sorumlu olacaktır.

B. AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI
D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI