Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Toplumun Genelinin Yararınadır

Hukuka uygun karşılaştırmalı reklamlar, serbest rekabeti ve genel ekonomiye destekler,…

b. Tacirlerin Yararınadır
2. Karşılaştırmalı Reklam Hakkında Olumsuz Görüşler