Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 509

c. Tüketici Mahkemeleri Yönünden

4077 sayılı Kanun’un 23/1 maddesindeki,“ Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak…

b. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri Yönünden
6. Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Bazı Reklam Kurulu Kararları