Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Yanıltıcı İbarelerin Marka Olarak Tescili

6769 sayılı SMK’nın 7/1.maddesi uyarınca, kural olarak marka koruması tescil esasına…

b. Markanın Karşılaştırmalı Reklamda Kullanımı
d. Reklamda Rakibin Markasının Kötülenmesi