Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Yanıltıcı Markanın Hükümsüzlüğü Talebi

Bir reklamda veya karşılaştırmalı reklamda kullanılacak olan bir ifade, ibare veya…

b. Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde Talepler
3. Tüketici Davalarında