Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


c. Yönerge Hükümlerinin Norm Değeri

AB müktesebatında Yönerge ikincil nitelikli (ABA 249.m.) bir mevzuattır. İkincil…

ii. Liberalleştirme Amacı
d. Üye Ülkeleri Bağlayıcılığı