Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN ÖZELLİK ARZ ETTİĞİ HÂLLER

1. Genel Olarak

5.70

Zarar görenin kusuru sorumluluk hukukunun kilit kavramlarındandır. Zarar görenin davranışı hem özel hukuk hem de ceza hukuku sorumluluğunda dikkate alınır. İdarenin sorumluluğunda da zarar görenin davranışı idare hukuku ilke ve kuralları bütününde değerlendirilir. Böylesi geniş bir uygulama alanı olan bir kurumun özellik arz ettiği bazı hâllerin ayrı başlık altında incelenmesinde fayda vardır. Aşağıda inceleyeceğimiz hâller uygulamadaki önemi ve tartışmalı konular içermesi nedeni ile seçilmiş olup elbette sınırlı sayıda değildir.

B. BİRLİKTE KUSUR VE ZARARI ARTTIRMAMA KÜLFETİ
2. Zarar Görenin Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması