Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. 2007/65 Sayılı AB TV Yönergesi

Televizyon Yayıncılığına İlişkin 2007/65 sayılı AB Yönergesinin 1 (h) maddesinde…

c. 2006/114 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi
e. 2010/13 sayılı AB İşitsel – Görsel Medya Hizmetleri Yönergesi