Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. 97/55 Sayılı Karşılaştırmalı Reklam Yönergesi

97/55 sayılı ve 06.10.1997 tarihli Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin AB Yönergesi,…

c. İkinci Aşama Çalışmaları
i. Yönergenin Temel Amaçları