Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. ALIKOYMA VE HAYVANI ÖLDÜRME HAKKI

3.83

Hayvanların verdiği zararlar sonucu hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir.

3.84

BK m. 68 hükmü uyarınca bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde, taşınmazın zilyedinin o hayvanı yakalama ve zararı giderilinceye kadar alıkoyma hakkı da bulunmaktadır; bu hüküm uyarınca ayrıca durum hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hâle de getirilebilir, başka bir deyişle eski Borçlar Kanunu’nda açıkça ifade edildiği üzere öldürülebilir(156). Adalet Sayfa 263 komisyonu değişiklik gerekçesinde de hayvan haklarına yönelik hassasiyete vurgu yapılmıştır(157). Bununla birlikte bu değişiklik sadece politik doğruculuk adına yapılmış esasa etkili olmayan bir değişikliktir. Hayvanın etkisiz hâle getirilmesinden kasıt hayvanın öldürülmesidir(158)

C. KURTULUŞ KANITI
V. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU