Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. Avrupa Birliği’nde Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin Düzenlemeler

1. Genel Olarak

Avrupa Birliği dahili ortak pazarının sağlıklı ve düzgün işlemesi için, tüketicilere…

C. Avrupa Birliğinin Reklamlara İlişkin Müktesebatının Türk Hukukuna Etkisi
2. Tarihsel Gelişim