Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. Başkasına Dayanan Karşılaştırmalı Reklamlar

Reklam verenin, reklamda kendi mal ve hizmetlerinin bireysel özelliklerini değil…

ii. Marka Tescili Yoluyla Süperlatif Reklamlar
2. Amaçlarına Göre Karşılaştırmalı Reklamlar