Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 14

d. Diğer Kanunlar

6102 sayılı TTK’nın 55/1-a maddesinde, haksız rekabet kuralları arasında, “dürüstlük…

c. Radyo ve TV Mevzuatı
2. Milletlerarası Metinlerdeki Tanımlamalar