Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. İspat Yükü

Bir reklamın hukuka aykırı olduğu ileri sürüldüğünde, öncelikle reklamın varlığının…

3. Tüketici Davalarında
E. İhtiyati Tedbirler