Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. Karşılaştırmalı Reklam Türleri

Gerek 6502 Sayılı TKHK’da, gerekse de 6102 sayılı TTK’da karşılaştırmalı reklamın…

g. Ortalama Tüketici/Müşteri Modeli
1. Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Reklamlar