Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. KURTULUŞ KANITI

3.98

Kusur Karinesi: Ev başkanı eğer kurtuluş kanıtı getirirse sorumlu olmaz. BK m. 369/I uyarınca, ev başkanı, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle gözetimini gerçekleştirdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur(192).…

C. ŞARTLARI
§5. AĞIRLAŞTIRILMIŞ SEBEP SORUMLULUĞU