Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. Kurul’un Çalışma Usul ve Esasları

Kurul üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşlar veya meslek örgütlerince üç yıllığına seçilmektedir.…

c. Kurul’un Temel Görevi
e. Kurul Kararlarının Açıklanması