Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 176

d. Maddi Gerçekliğin Sınırı ve Reklamda Abartı

Reklamda kullanılan iddiaların doğru olduğunun kabul edilebilmesi için, öncelikle…

c. Doğruluk ve Dürüstlük ile Yanıltıcılık Arasındaki İlişki
e. Yanıltıcı Davranış Biçimleri