Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. Marka Hükümsüzlük Davaları Yönünden

SMK’nın 25, 52, 78, 138 ve 144.maddeleri uyarınca, tescilli tüm sınai mülkiyet hakları…

c. Tecavüz Olmadığının Tespiti Davası Yönünden
3. Tüketici Davalarında