Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. Rakip Kavramının Özellik Arzettiği Alanlar

Rakip kavramı, gerek yasal düzenlemeler, gerekse de içinde bulunulan bazı sektörler…

c. Kendi Ürünlerinin Rakip Ürünlere Alternatif Olarak Gösterilmesi
i. Coğrafi İşaret Taşıyan Ürünlerin Karşılaştırılması (Şampanya Klozu)