Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. Rekabet Kurumu Denetimi

Rekabet Kurumu tarafından reklamların doğrudan denetimi yapılmamakla birlikte, zaman…

C. Bakanlıklarca Yapılan Denetimler
E. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Yaptığı Denetimler