Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


d. Reklamda Rakibin Markasının Kötülenmesi

Her karşılaştırmalı reklam bir miktar üstünlük veya en azından eşitlik iddiası ile…

c. Yanıltıcı İbarelerin Marka Olarak Tescili
e. Tanınmışlıktan Haksız Yararlanma