Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. Reklamın Hukuki Niteliği

Reklam, reklam verenler tarafından yapılan bir ticari faaliyet niteliğindedir. Asıl amaç reklam konusu mal veya hizmetin hedef kitle tarafından satın alınmasını sağlamaktır. Diğer tüm ticari faaliyetler gibi reklamlar da dürüstlük kuralına uygun olmak ve yanıltıcı olmamak zorundadır. Her reklam ürün satışına yönelik olmayabilir. Firmaların özellikleri veya pozisyonlarına ilişkin reklamlar ile sempati toplama amacıyla yapılan reklamlar, salt bilgilendirici ticari faaliyetler

3. Diğer Ticari Reklam Türleri
E. Reklamın Temel İşlevleri