Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 538

D. SORUMLULUĞUN PAYLAŞTIRILMASI

5.88

Zarar görenin kusuru kurumu da yine irade özerkliği ilkesinin bir sonucudur, özgür…

Zarar gören ile zarar veren arasındaki borç ilişkisinde iki tarafa da eşit davranılmalıdır. Sorumluluk hukukunda zarar gören ilişkinin a priori zayıf tarafı değildir, eğer somut olayda işçi-işveren ilişkisi gibi farklı bir durum yoksa söz konusu olan eşitler arası bir ilişkidir. Bu nedenle zarar görenin davranışı sorumluluğa etki eder ve tazminatın belirlenmesinde hakkaniyet düşüncesi ile zayıf tarafın korunması gibi var olmayan bir ilkeye dayanılamaz. Zarar gören korunurken zarar verenin sorumluluğu öteye taşınamaz. Zarar görenin kusurunun yukarıda açıkladığımız ilkelerin dikkate alınmadığı her olasılık zarar verenin hukuki korumasını azaltır onu sürpriz tazminatla baş başa bırakır. Tam tazminat ilkesi, zarar görenin zararının telafi edilmesi kadar, zarar verenin de sadece sorumlu olduğu zararı tazmin etmesini gerektirir(236).Sayfa 540

6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru
Altıncı Bölüm - MANEVİ TAZMİNAT