Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. Tüketici Mevzuatında Reklamlara İlişkin Düzenlemeler

ABD ve AB de yaşanan tüketici politikalarındaki gelişmelere paralel olarak, doğrudan…

C. Sınai Mülkiyet Kanunundaki Düzenlemeler
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun