Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 147

e. 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi ve Sonrası

Tüketici hakları konusunda devam eden bilim komisyonu çalışmaları sonucunda, 11.05.2005…

ii. Yönergedeki Kuralların Ulusal Mevzuatlara Aktarılması
f. 2006/114 sayılı AB Yönergesi