Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


e. 2010/13 sayılı AB İşitsel – Görsel Medya Hizmetleri Yönergesi

Genel olarak işitsel ve görsel medya sektöründe uyulması gerekli kuralları düzenleyen…

d. 2007/65 Sayılı AB TV Yönergesi
3. Öğretideki Tanımlar